Wednesday, 26 April 2017

Test Team 3

3 - 5
2:00 4th

Test Team 4

Alamodome
(San Antonio, TX)